When You'Ve Got Havenwijk, Flaunt It. - Havenwijk Is What We Do.

Containertransporter

Posted Jan. 8, 2015, 1:31 a.m. By havenwijk

Vi har många containertransporter på jobbet. Det är ett företag i Eskilstuna som tar hand om dessa transporter och vi känner oss trygga med dom. De har många fordon som är specialbyggda som containerenheter. Det har chassie för tjugo, trettio eller 40 fots containers. De har också en speciallift för containers som måste hämtas från marken. En del av våra transporter går dels med bil och dels med järnväg därför krävs det av transportföretaget att de har bra liftar som kan föra över containern till järvägsvagnen. Det har dom och vi har hittills inte haft några klagomål. Det som kan strula till det är när tåget är försenat.